Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

16329 14/11/2015 06:53:16 AM

         Khi các bạn đăng kí thành viên tại Vted.vn hình thức miễn phí hoặc mua khoá học, chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của các bạn bằng cách mã hoá và không tiết lộ cho bất kì bên nào khác. Các thành viên trên Vted lưu ý tự quản lý thông tin cá nhân về tài khoản của các bạn gồm Tên Tài khoản, mật khẩu và địa chỉ Email của tài khoản. Chúng tôi chỉ hỗ trợ các bạn đăng nhập Vted bằng Tên Tài Khoản và Mật khẩu, đồng thời chỉ cấp lại mật khẩu mới cho tài khoản của các bạn thông qua địa chỉ email tài khoản khi các bạn đăng kí tài khoản tại Vted.

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!