Kích hoạt COD

Kích hoạt COD

12315 14/03/2019 04:44:30 AM

Áp dụng khi học viên lựa chọn phương thức thanh toán Giao và nhận khoá học tại nhà ở bước thanh toán.

Khi thanh toán nhận được Bưu phẩm gửi về tận nhà thông qua nhân viên Bưu điện. Bưu phẩm chứa Hoá đơn kèm Mã kích hoạt COD của khoá học đã đăng kí. Học viên đăng nhập Tài khoản Vted đã đặt khoá học tương ứng và làm theo bốn bước chi tiết dưới đây:

Đơn hàng học viên nhận được có mẫu như hình bên dưới, kèm thêm Hướng dẫn sử dụng Mã Kích hoạt COD và quà tặng (nếu có)

Ví dụ một đơn hàng khi học viên đặt hàng COD và kích hoạt thành công:

Danh sách khoá học tại Vted.vn đang cung cấp: https://vted.vn/khoa-hoc.html

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!