Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

21280 14/11/2015 06:52:54 AM

Trong quá trình các bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do Vted phát hành, các bạn nên đọc kĩ các điều khoản trong quy chế hoạt động của chúng tôi dưới đây: 

•Các khoá học mất phí sẽ bị giới hạn về thời gian học khoá học, thời gian học khoá học được tính từ thời điểm khai giảng đến thời điểm kết thúc khoá học. Lưu ý, thời điểm kết thúc khoá học chúng tôi thông tin rõ tại phần giới thiệu khoá học tương ứng. 

• Với các bài giảng mất phí đã phát hành, các bạn có thể xem bất kì thời gian nào trong phạm vi chưa hết hạn khoá học.

• Chúng tôi giới hạn lượt xem video bài giảng và làm đề thi online tại website, dưới hình thức 10 lượt cho mỗi video bài giảng và 10 lượt cho mỗi đề thi online tại website.

• Chúng tôi hạn chế các bạn đăng nhập một tài khoản cùng một thời điểm trên nhiều thiết bị và địa chỉ IP khác nhau bằng cách tất cả các thiết bị đăng nhập trước đó sẽ bị logout khỏi tài khoản và chỉ giữ lại thiết bị đăng nhập sau cùng. 

• Các thành viên khi tham gia các khoá học của Vted không được phép tải về bài giảng và chia sẻ lại hoặc nhằm mục đích kinh doanh ngoài hệ thống vted. Nếu thành viên nào vi phạm điều khoản này, chúng tôi sẽ khoá tài khoản lại mà không báo trước. 

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!