Team hỗ trợ

Team hỗ trợ

26792 14/11/2015 06:54:56 AM

Các em cần hỗ trợ các nội dung tương ứng liên hệ theo các địa chỉ sau để được trợ giúp sớm nhất!

STT Họ và tên  Nhiệm vụ hỗ trợ  Facebook liên hệ 
1 Nguyễn Minh Tuấn Mod Toán 12 https://www.facebook.com/minhtuan1210?fref=ts
2 Nguyễn Minh Thành  Mod Toán 11 https://www.facebook.com/minhthanh2105?fref=ts
3 Lê Ngọc Nghĩa  Mod Toán 12 https://www.facebook.com/genma.shinarui?fref=ts
4 Đặng Thành Nam  Giảng viên  https://www.facebook.com/Mrdangthanhnam
       

Hotline: 0976.266.202