Thi Online

Thi Online

31050 02/03/2017 03:45:08 AM

   Hệ thống đề thi Online tại Vted khi phát hành cùng khoá học gồm các chức năng chính sau:

•Chuyển nhanh đến câu hỏi: Bảng liệt kê toàn bộ số câu hỏi của đề thi (Thường một đề gồm 50 câu hỏi), Các bạn có thể nhấn vào số thứ tự từng câu để làm nhanh câu hỏi tương ứng hoặc Bỏ qua để chuyển nhanh đến câu hỏi khác. 

•Download Đề: Tải đề về lưu vào máy dưới định dạng *pdf hoặc File nén *rar. 

•Số lượng lượt làm và xem đáp án đề thi: Hiện thị số lượt làm đề thi hiện tại (Thông thường 1 đề thi Online tại Vted.vn có giới hạn 10 lượt/đề).

•Nộp bài: Khi làm xong đề thi, nhấn vào Nộp bài để xem kết quả thi và đáp án chi tiết cho từng câu. 

•Xếp hạng thành viên làm đề thi Online: Hiện thị kết quả thi của tất cả thành viên làm đề thi hiện tại 

Cụ thể một số chức năng chính các em xem hình vẽ dưới đây

 

 

Làm cách nào để vào Làm đề thi Online hoặc tải về đề thi Online về dạng PDF đi kèm bài học ?

Vted.vn trả lời: Hiện tại Vted hỗ trợ học viên 3 cách vào đề thi Online theo bài học như sau:

Cách 1: Vào đề thi từ Menu Mục lục khoá học bên tay phải màn hình:

Đề thi sẽ xếp nằm dưới các Video bài giảng của bài học. Ví dụ hình ảnh dưới đây minh hoạ Bài học Hàm số luỹ thừa gồm: 3 Video bài giảng + 1 đề thi online. Đề thi này hiện thị cho học viên biết Số lượng câu hỏi của đề thi và Số lượng học viên đã Làm đề thi này. 

Cách 2: Vào đề thi từ Menu botom phía dưới mỗi Video bài giảng:

Bên dưới mỗi Video bài giảng Vted hỗ trợ Học viên các lựa chọn:

  • Bình luận giải đáp các thắc mắc về bài giảng 
  • Làm đề thi đính kèm Video bài giảng học viên đang học
  • Link Group dành cho tất cả các Vteders trao đổi học tập
  • Hỏi đáp: Hỗ trợ hỏi đáp về bài tập bất kì do học viên đăng lên hoặc giải đáp lời giải, đề thi của từng câu hỏi trong đề thi Online.

Học viên xem hình ảnh minh hoạ Bài 9: Hàm số luỹ thừa - Bài giảng phần 2 dưới đây:

Cách 3: Vào đề thi từ Trang Đề thi của Vted.vn tại địa chỉ: https://www.vted.vn/de-thi.html

Trang đề thi cho phép học viên lọc đề thi theo bài/chương/khoá học/trắc nghiệm/tự luận.

Định dạng đề thi tại Vted như thế nào?

Đề thi tại Vted định dạng PDF. File PDF tải về có đề + đáp án A-B-C-D kèm ID và QR code.

Giải chi tiết xem tại đề thi tại web hoặc xem bằng video chữa hoặc tra giải bằng ID hoặc QR code.

Vted Không cung cấp pdf lời giải cho các đề.

Hướng dẫn tra lời giải chi tiết của đề thi online bằng ID và QR Code

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!