Tổ chức giáo dục

Tổ chức giáo dục

23753 14/11/2015 06:54:22 AM

Vted.vn sẵn lòng hợp tác với các đơn vị giáo dục về nội dung, chương trình đào tạo trực tuyến và đào tạo tại chỗ

Mọi liên hệ vui lòng gửi qua hòm thư: vted.vn@gmail.com

 CÁC ĐỐI TÁC CỦA VTED

◊Zix.vn - Tương tác trực tuyến - website: www.zix.vn

◊K2pi - TOÁN THPT - website: www.k2pi.net.vn

◊Megabook - Chuyên gia sách luyện thi đại học - website: www.megabook.vn

◊Nhà sách Khang Việt - website: http://khangvietbook.com.vn