Danh sách đề thi

Tìm đề thi

HỦY

[XPLUS 2023] Đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực Đại học sư phạm Hà Nội môn Toán năm 2023 (Đề số 01)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 31 câu hỏi 4 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 38 - Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Bắc Ninh năm học 2022-2023

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 13 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 42 - Đề thi thử TN THPT 2023 Môn Toán Liên Trường Nghệ An

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 24 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học


[XMIN 2023] Đề số 28 - Đề cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 9 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 29 - Đề khảo sát Môn Toán 12 lần 2 trường THPT Chuyên Thái Bình năm học 2022 – 2023

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 19 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 36 - Đề kiểm tra kiến thức Toán 12 Trường THPT Chuyên KHTN năm học 2022-2023

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 36 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 27- Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 12 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

[XMIN 2023] Đề số 21 - Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bến Tre

Lớp 12 Toán Học 90 phút 50 câu hỏi 8 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học


Trang 1 / 100