Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán

Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán

  • Mã : DT312993803 (4434) 04/07/2018 04:43:53 PM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Chiều nay 25/6, hơn 925.000 thí sinh cả nước khẩn trương đến các điểm thi THPT quốc gia để 14h00 bắt đầu vào phòng thi phổ biến quy chế thi và 14h20 phát đề thi cho thí sinh và 14h30 bắt đầu tính thời gian làm bài. Đề thi Môn Toán hình thức 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài thi trong 90 phút đến 16h00 kết thúc bài thi môn Toán. 

TẢI VỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN (MÃ ĐỀ THI 112)

>>Xem thêm: Cảm nhận của Vteders về đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán

Đề thi năm nay đảm bảo độ phân hoá thí sinh. Các đề đã giữ nguyên nội dung câu hỏi ở các mã đề và chỉ thực hiện việc thay số. Vì vậy mức độ khó dễ giữa các đề đã được đảm bảo hơn so với kì thi năm 2017.

Dưới đây là đề thi môn Toán kì thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 101:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 102:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 103:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 104:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 105:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 106:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 107:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 108:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 109:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 110:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 111:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 112:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 113:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 114:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 115:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 116:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 117:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 118:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 119:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 120:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 121:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 122:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 123:

Đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán mã đề 124:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN CHÍNH THỨC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ

>>Xem thêm: Cảm nhận của Vteders về đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán

Dưới đây là Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018 Môn Toán do Vted thực hiện

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CỦA MÃ ĐỀ THI 112

 

Đề thi năm nay đảm bảo độ phân hoá thí sinh. Các đề đã giữ nguyên nội dung câu hỏi ở các mã đề và chỉ thực hiện việc thay số. Vì vậy mức độ khó dễ giữa các đề đã được đảm bảo hơn so với kì thi năm 2017.

TẢI VỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN (MÃ ĐỀ THI 112)

TẢI VỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN (MÃ ĐỀ THI 112)

Xem đáp án chi tiết của tất cả 24 mã đề thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/dap-an-va-de-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-kh585182867.html

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán dành cho teen 2k1

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và đầy đủ nhất phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng thi sinh:

  1. PRO X 2019: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018 - Học toàn bộ chương trình Toán 12, luyện nâng cao 11 và 12, Ngoài ra khoá học này bao gồm cả luyện đề tức khoá PRO XPLUS. Khoá này phù hợp với tất cả các em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 hoặc lớp 11 học sớm chương trình 12, đều có thể theo học khoá này.
  2. PRO XMAX 2019: Luyện nâng cao 9 đến 10 chỉ dành cho học sinh giỏi Học qua bài giảng và làm đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất cả chủ đề đã có trong khoá PRO X
  3. PRO XPLUS 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán gồm 20 đề 2019 và được tặng kèm 20 đề khoá Luyện đề PRO XPLUS 2018. Khoá này các em học đạt hiệu quả tốt nhất khoảng thời gian sau tết âm lịch và cơ bản hoàn thành chương trình khoá PRO X. 
  4. PRO XMIN 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán từ các trường THPT Chuyên và Sở giáo dục đào tạo, gồm các đề chọn lọc sát với cấu trúc của bộ công bố. Khoá này bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, với nhu cầu cần luyện thêm đề hay và sát cấu trúc.  

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo gồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân. 

TẢI VỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN (MÃ ĐỀ THI 112)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập