Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán 2018 lần 01 trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Thi thử THPT Quốc Gia 2018 - Môn Toán)

Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán 2018 lần 01 trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Thi thử THPT Quốc Gia 2018 - Môn Toán)

  • Mã : DT806025538 (6325) 28/10/2017 03:41:20 PM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán 2018 lần 01 trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Thi thử THPT Quốc Gia 2018 - Môn Toán) Đề thi theo cấu trúc 11-30% và 12 -70%, trong đó kiến thức 12 gồm kiến thức đến giữa học kì I.

>>Xem đề thi tại website

>>Lời giải câu 44:

>>Xem thêm khoá luyện thi THPT Quốc Gia 2018 - Môn Toán và các đề thi khác

>>Tải về đề thi bản PDF

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập