Đề kiểm tra khảo sát chất lượng số 01 - Chuyên đề Hình phẳng OXY

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng số 01 - Chuyên đề Hình phẳng OXY

  • Mã : DT830555352 (2246) 29/11/2015 01:55:40 AM
  • Toán Học Lớp 10
  • Giá bán: Miễn phí


Đây là đê thi khảo sát chất lượng số 01 trong khoá học: Làm chủ Oxy bằng tư duy Hình học trên Vted.vn. Đề thi ở mức độ cơ bản rèn luyện lại kỹ năng Lập phương trình đường thẳng dựa vào khoảng cách.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập