Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Thành Phố Hà Nội (vòng 1, ngày 14/09/2016) năm học 2016 - 2017

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Thành Phố Hà Nội (vòng 1, ngày 14/09/2016) năm học 2016 - 2017

  • Mã : DT996587679 (13667) 14/09/2016 02:20:49 PM
  • Toán học Olympic
  • Giá bán: Miễn phí


 

File tải về và đáp án chi tiết cho từng câu sẽ cập nhật sớm nhất tại đây, các em nhớ nhấn Làm đề thi. 

 

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập