Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017- 2018 sở GD và ĐT Đà Nẵng

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017- 2018 sở GD và ĐT Đà Nẵng

  • Mã : DT353335640 (3686) 29/12/2017 09:08:55 AM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Vted.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017- 2018 sở GD và ĐT Đà Nẵng gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 27/12/2017 nhằm khảo sát chất lượng học tập môn Toán 12 của học sinh tại thành phố Đà Nẵng, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 112, 145, 167, 189.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Đà Nẵng:
+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm AB’, BC. Mặt phẳng (DMN) cắt hình hộp theo một thiết diện hình:
A. Tứ giác.   B. Ngũ giác.
C. Tam giác.   D. Lục giác.


+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm BB’, DD’. Mặt phẳng (CEF) chia hình hộp thành hai khối đa diện, đặt V1 là thể tích khối đa diện có chứa điểm B và đặt V2 là thể tích khối đa diện có chứa điểm B’. Thế thì ta có: V1/V2 = ?
+ Một kiện hàng hình lập phương cạnh a chứa những quả bóng hình cầu có đường kính bằng a/4. Hỏi kiện hàng đó chứa tối đa bao nhiêu quả bóng?

TẢI VỀ ĐỀ THI

ĐÁP ÁN CHI TIẾT XEM TẠI KHOÁ PRO XMIN ĐỀ CÁC TRƯỜNG VÀ SỞ GIÁO DỤC 2018

https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh084706206.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập