Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Toán tỉnh Bình Dương năm học 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Toán tỉnh Bình Dương năm học 2014 - 2015

  • Mã : DT236306320 (527) 11/03/2016 02:30:36 AM
  • Toán học Olympic
  • Giá bán: Miễn phí


Đề thi gồm các câu hỏi quen thuộc tuy nhiên câu hỏi liên quan đến xác suất khá hay các em cùng thảo luận. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập