Đề thi HSG Toán lớp 12 Tỉnh Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi HSG Toán lớp 12 Tỉnh Thái Bình năm học 2016 - 2017

  • Mã : DT595811681 (2537) 16/12/2016 11:43:18 PM
  • Toán học Olympic
  • Giá bán: Miễn phí


Câu 1. (4 điểm)

1. Cho hàm số $y=\dfrac{mx^3}{3}+(m-1)x^2+(4-3m)x+9$ có đồ thị là $(C_m)$, $m$ là tham số.

Tìm $m$ để trên $(C_m)$ có duy nhất một điểm với hoành độ âm sao cho tiếp tuyến của $(C_m)$ tại điểm đó vuông góc với đường thẳng $(d): x+2y=0$.

2. Cho hàm số $y=\dfrac{x^4}{8}-(2k-1)x^2+k+3$ có đồ thị là $(C_k)$, $k$ là tham số.

Tìm $k$ để $(C_k)$ có ba điểm cực trị phân biệt và ba điểm này cùng với gốc tọa độ là bốn đỉnh của một hình chữ nhật.

Câu 2. (2 điểm)

Giải phương trình $$\dfrac{4\cos x\cos ^2 \left (x+\dfrac{\pi}{2} \right)-\sin \left (x+\dfrac{\pi}{6}\right )}{2\cos 2x-1}=0.$$

Câu 3. (2 điểm)

Lớp $12A$ có $7$ học sinh giỏi gồm $5$ nam và $2$ nữ, lớp $12B$ có $10$ học sinh giỏi gồm $6$ nam và $4$ nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi lớp $2$ học sinh giỏi dự đại hội thi đua. Tính xác suất để trong $4$ học sinh được chọn có $2$ học sinh nam và $2$ học sinh nữ.

Câu 4. (2 điểm)

Tính đạo hàm của hàm số sau tại $x=0$ $$f(x)=\left\{\begin{matrix}\dfrac{e^{\cos 2016x-\cos 2017x}-1}{x}~ \text{khi $x\ne 0$} & & \\ 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\text{khi $x= 0$} & & \end{matrix}\right.$$

Câu 5. (2 điểm)

Trong mặt phẳng hệ tọa độ $Oxy$ cho tam giác $ABC$ với đỉnh $C(4;3)$. Biết trung tuyến kẻ từ đỉnh $A$ là $(d_1): x+2y-5=0$ và đường cao kẻ từ đỉnh $B$ là $(d_2): 4x+13y-10=0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh $AB$.

Câu 6. (3 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. $AB=a>0,AD=b>0$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=2a$. 1. Tính khoảng cách từ $C$ đến mặt phẳng $(SBD)$. 2. Gọi $M$ là điểm thuộc cạnh $SA$ sao cho $AM=x(0<x<2a)$. Xác định $x$ để mặt phẳng $(MBC)$ chia hình chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Câu 7. (3 điểm)

Tìm $a$ để hệ phương trình sau có nghiệm: $$\left\{\begin{matrix}x^3-x^2y+(y+1)x-y^2-y=0 & & \\ \sqrt[4]{x^2+1}-\sqrt{y}=a & & \end{matrix}\right.$$ Câu 8. (2 điểm) Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=1$. Chứng minh: $$\dfrac{a^2+ab+1}{\sqrt{a^2+3ab+c^2}}+\dfrac{b^2+bc+1}{\sqrt{b^2+3bc+a^2}}+\dfrac{c^2+ca+1}{\sqrt{c^2+3ca+b^2}}\ge \sqrt{5}(a+b+c).$$

---Hết---

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập