Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội năm học 2017 - 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội năm học 2017 - 2018

  • Mã : DT793399535 (2858) 28/08/2017 10:27:36 PM
  • Toán Học Lớp 10
  • Giá bán: Miễn phí


Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội năm học 2017 - 2018

Đề thi gồm hai phần, phần 1 Tự luận (50 phút) và Phần 2 Trắc nghiệm (50 phút), kiểm tra kiến thức về Tập hợp, Véctơ và Hàm số bậc nhất. 

Nội dung các bài giảng liên quan các em tham khảo khoá học PRO Z dành cho lớp 10 tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nen-tang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2-kh546669683.html

 PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K2

 

PRO Z có gì cho teen 2k2?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập