Đề thi Online - Ôn tập học kì I Toán 11 - năm học 2016 - 2017

Đề thi Online - Ôn tập học kì I Toán 11 - năm học 2016 - 2017

  • Mã : DT108367944 (2108) 07/12/2016 10:53:11 PM
  • Toán Học Lớp 11
  • Giá bán: Miễn phí


Đề gồm 50 câu hỏi Trắc nghiệm hệ thống ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức chương trình Toán học kì I của lớp 11, các bạn có thể thi trực tiếp tại website bằng cách nhấn vào Làm đề thi ở phía trên. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập