Kỹ thuật tạo số phức Liên hợp - Biên soạn Mod: Nguyễn Minh Tuấn

Kỹ thuật tạo số phức Liên hợp - Biên soạn Mod: Nguyễn Minh Tuấn

  • Mã : DT658543240 (3539) 03/01/2018 02:03:44 PM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Kỹ thuật tạo số phức Liên hợp - Biên soạn Mod: Nguyễn Minh Tuấn

>>Trích tài liệu đi kèm khoá học Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted theo link: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Tài liệu gồm 6 trang hướng dẫn giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao bằng kỹ thuật tạo số phức liên hợp kèm theo bài tập áp dụng. Nội dung tài liệu được chia thành 2 phần:
+ 9 ví dụ hướng dẫn kỹ thuật tạo số phức liên hợp để giải nhanh các bài toán số phức ở mức độ vận dụng cao (khó)
+ 51 bài tập vận dụng

Các bài toán trên đều ở mức vận dụng cao, rất cao. Thông qua kỹ thuật nhỏ trên, tác giả hy vọng các em sẽ vận dụng linh hoạt các công thức biến đổi của số phức để tìm ra lời giải một cách ngắn gọn nhất.

 


Trích dẫn tài liệu:
+ Cho ba số phức a,b, c thỏa mãn a + b + c = 0 và |a| = |b| = |c| = 1. Đặt w = a^2 + b^2 + c^2. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
A. w là số thực không âm
B. w = 0
C. w là số thuần ảo
D. w là số thực dương
+ Cho số phức z tùy ý, xét hai số phức α = z^2 + z‾, β = z.z‾ + i(z − z‾). Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. α là số thực, β là số thuần ảo
B. α là số thuần ảo, β là số thực
C. Cả hai số đều là số thực
D. Cả hai số đều là số thuần ảo
+ Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1| = |z2| = 1 và z1.z2 ≠ 1. Tìm phần ảo của số phức w = (z1 + z2)/(1+ z1z2)?
A. Phần ảo bằng 1
B. Phần ảo bằng -1
C. Phần ảo bằng 0
D. Phần ảo lớn hơn

>>Trích tài liệu đi kèm khoá học Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted theo link: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

 

TẢI VỀ ĐỀ THI NÀY

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập