Nghiệm phức của phương trình với hệ số thực (Đề số 01)

Nghiệm phức của phương trình với hệ số thực (Đề số 01)

  • Mã : DT951706665 (690) 07/12/2016 01:06:45 AM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: 10.000đ


Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập