Thi Online - Đề thi kì I năm học 2016 - 2016 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tỉnh Hà Tĩnh (có đáp án)

Thi Online - Đề thi kì I năm học 2016 - 2016 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tỉnh Hà Tĩnh (có đáp án)

  • Mã : DT699341436 (2335) 10/12/2016 11:20:06 AM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Thi Online - Đề thi kì I năm học 2016 - 2016 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tỉnh Hà Tĩnh (có đáp án)

Các em nhấn LÀM ĐỀ THI ĐỂ TẢI ĐỀ VỀ LÀM HOẶC LÀM TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE - ĐỐI CHIẾU ĐÁP ÁN TẠI WEB CÁC EM NHÉ! 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{{{x}^{2}}+mx+m}$ chỉ có một đường tiệm cận đứng. 

(LÀM ĐỀ THI ĐỂ TẢI ĐỀ - XEM ĐÁP ÁN) 

https://goo.gl/tUKEeW

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập