Tổng hợp 100 đề thi Khoá giải đề 2016 môn Toán trên vted.vn do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp biên soạn

Tổng hợp 100 đề thi Khoá giải đề 2016 môn Toán trên vted.vn do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp biên soạn

  • Mã : DT888406214 (83475) 14/01/2016 02:44:11 AM
  • Toán Học Lớp 12
  • Giá bán: Miễn phí


Để tiện cho quý thầy cô và các em học sinh theo dõi và cập nhật liên tục. Tôi lập mục Tổng hơp tất cả 100 đề thi của khoá Luyện giải đề 2016 môn Toán tại đây.

NỘI DUNG BỘ ĐỀ: 

*Bộ đề ôn luyện bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo.

*Đáp án được thực hiện chi tiết bằng Video.

*Hệ thống bài tập tương tự và mở rộng cũng như phương pháp đi kèm với các câu phân loại.

 

KHOÁ HỌC: LUYỆN GIẢI ĐỀ 2016 MÔN TOÁN

ĐĂNG KÝ HỌC

 

*ĐỀ THI DÀNH TẶNG CÁC EM TẢI VỀ TỰ LUYỆN TRONG ĐÚNG 180 PHÚT 

(Chú ý: Đăng ký 1 tài khoản của Vted.vn trước khi tải về)

(1). Đề thi Vtedvn001: Tải về 

(2). Đề thi Vtedvn002: Tải về 

(3). Đề thi Vtedvn003: Tải về

(4). Đề thi Vtedvn004: Tải về

(5). Đề thi Vtedvn005: Tải về

(6). Đề thi Vtedvn006: Tải về

(7). Đề thi Vtedvn007: Tải về

(8). Đề thi Vtedvn008: Tải về

(9). Đề thi Vtedvn009: Tải về

(10). Đề thi Vtedvn010: Tải về

_________________________________

(I). File tải về 10 đề Vted.vn từ đề số 001 đến đề số 010: Tải về

_____________________________

(11). Đề thi Vtevn 011: Tải về 

(12). Đề thi Vtedvn 012: Tải về  ; Đáp án: Tải về 

(13). Đề thi Vtedvn 013: Tải về 

(14). Đề thi Vtedvn 014: Tải về 

(15) Đề thi Vtedvn 015: Tải về ; Đáp án; Tải về 

(16). Đề thi Vtedvn 016: Tải về; Đáp án: Tải về 

(17). Đề thi Vtedvn 017: Tải về; Đáp án: Tải về 

(18). Đề thi Vtedvn 018: Tải về; Đáp án: Tải về 

(19). Đề thi Vtedvn 019: Tải về; Đáp án: Tải về 

(20). Đề thi Vtedvn 020: Tải về; Đáp án: Tải về 

(II). File tổng hợp các đề từ 11 đến 20: Tải về 

________________________________________

(21). Đề thi Vtedvn021: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(22). Đề thi Vtedvn022: Tải về; Đáp án: Xem tại đây.

(23). Đề thi Vtedvn023: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(24). Đề thi Vtedvn024: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(25). Đề thi Vtedvn025: Tải về; Đáp án: Xem tại đây 

(26). Đề thi Vtedvn026: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(27). Đề thi Vtedvn027: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(28). Đề thi Vtedvn028: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(29). Đề thi Vtedvn029: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

(30). Đề thi Vtedvn030: Tải về; Đáp án: Xem tại đây

____________________________________________

Tổng hợp các đề từ 21 đến 30: Tải về

____________________________________________

(31). Đề thi Vtedvn031: Tải về; Đáp án:

(32). Đề thi Vtedvn032: Tải về; Đáp án:

(33). Đề thi Vtedvn033: Tải về; 

(34). Đề thi Vtedvn034: Tải về 

(35). Đề thi Vtedvn035: Tải về 

(36). Đề thi Vtedvn036: Tải về 

(37). Đề thi Vtedvn037: Tải về 

(38). Đề thi Vtedvn038: Tải về 

(39). Đề thi Vtedvn039: Tải về 

 

_________________________________

ĐĂNG KÝ HỌC

 *Các em có thắc mắc gì về đề thi và đáp án vui lòng cmt bên dưới. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập