Nhóm khóa học

Gồm 5 khoá học giúp các em chắc chắn kiến thức nền tảng và các khoá học vận dụng nâng cao theo từng chủ đề của Toán 10: Các khoá học trong combo toán 10 sử dụng được một năm kể từ ngày đăng kí.

A - Khoá cơ bản và nâng cao theo sách giáo khoa:

PRO Z NẮM CHẮC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN 10

B - Các khoá học nâng cao theo chủ đề toán 10 (Hình thức tự luận):

Khoá học Làm chủ Phương trình và bất phương trình vô tỷ

Khoá học Làm chủ phương pháp giải toán Hệ phương trình

Khoá học Làm chủ Bất đẳng thức và bài toán min - max

Khoá học Làm chủ Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy

2.050.000đ
2.450.000đ (Tiết kiệm 400.000đ)
Vted
Xem tất cả