Nhóm khóa học

Combo X Luyện thi 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lực, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi THPT 2024 Môn Toán (Luyện mọi dạng bài từ cơ bản đến 9 điểm)

XMAX: Luyện mọi dạng bài vận dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

LIVE X: Tổng ôn kiến thức và chữa đề dự đoán 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi THPT 2024 Môn Toán

Các khoá học được sử dụng kể từ ngày đăng kí đến khi kì thi THPT 2024 kết thúc.

XPLUS: LUYỆN GIẢI ĐỀ THI THPT 2024 MÔN TOÁN
50.00% GIẢM

Toán Học

Khóa Live

XPLUS: LUYỆN GIẢI ĐỀ THI THPT 2024 MÔN TOÁN

18/06/2024
500.000đ 1.000.000đ
LIVE X: TỔNG ÔN KIẾN THỨC VÀ CHỮA ĐỀ DỰ ĐOÁN 2024 MÔN TOÁN (100 NGÀY)
50.00% GIẢM

Toán Học

Khóa Live

LIVE X: TỔNG ÔN KIẾN THỨC VÀ CHỮA ĐỀ DỰ ĐOÁN 2024 MÔN TOÁN (100 NGÀY)

18/06/2024
500.000đ 1.000.000đ Mua kèm giảm giá
XMAX: LUYỆN MỌI DẠNG BÀI VẬN DỤNG CAO MÔN TOÁN 2024 (MỨC 9+)
40.00% GIẢM

Toán Học

XMAX: LUYỆN MỌI DẠNG BÀI VẬN DỤNG CAO MÔN TOÁN 2024 (MỨC 9+)

10/05/2024
600.000đ 1.000.000đ Mua kèm giảm giá
2.600.000đ
5.000.000đ (Tiết kiệm 2.400.000đ)
Vted
Xem tất cả