Chi tiết khóa học

KHOÁ PRO XPLUS  - LUYỆN ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

CHƯƠNG 0 - GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC XPLUS 2022 TẠI VTED

CHƯƠNG 00 - GIỚI THIỆU VÀ CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN CÁC NĂM

Bài 1: CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021 MÔN TOÁN ĐỢT 1

Bài 2: CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021 MÔN TOÁN ĐỢT 2

Bài 3: CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN TOÁN ĐỢT 1

Bài 4: CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN TOÁN ĐỢT 2

Bài 5: ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TOÁN KỲ THI TN THPT QUỐC GIA 2022 BGD&ĐT

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỀ XPLUS 2022 CHÍNH THỨC ĐÃ PHÁT HÀNH

[XPLUS 2022] SỐ 01 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 02 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 03 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 04 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 05 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 06 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 07 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 08 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 09 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 10 - ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 11 - ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 12 - ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 13 - ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 14 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 15 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 16 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 17 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 18 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 19 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

[XPLUS 2022] SỐ 20 – ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 MÔN TOÁN

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học

Tuần này thầy cập nhật đề mới nhé các em

20
Đã ghim
Trần Thu Hà [149895] Đã mua 2 khóa học

Cám ơn thầy cũng đội ngũ Vted nhiều ạ <3

3
Đã ghim

lên nốt đề còn lại đi thầy chuẩn bị lên thớt thôi  sợ thiệc 

1
Đã ghim
Toanlyhoa24 [156742] Đã mua 1 khóa học

Thầy ơi. Sao em nhấp vào đề 1 wed lại ra đề 15 v ạ

1
Đã ghim

Thầy đăng đề 17 đi ạ

1
400.000đ
500.000đ (Tiết kiệm 100.000đ)
Vted
Xem tất cả