Chi tiết khóa học

MỤC ĐÍCH KHOÁ HỌC 

Khoá học được xây dựng dành cho học sinh lớp 10,11 và 12. Nội dung khoá học sẽ được trình bày đi lên từ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa cho Học sinh học theo chương trình trên lớp. Ngoài ra bổ sung các kiến thức và kỹ năng nâng cao giúp các em tiếp cận với đề thi THPT Quốc Gia cũng như đề thi HSG cấp tỉnh bậc THPT

Chương trình học:

Chương I - LÝ THUYẾT CƠ BẢN

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản - Quy tắc cộng và Quy tắc nhân.

Bài 2: Lý thuyết về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp.

Chương II. VẬN DỤNG NÂNG CAO 

Bài 1: Phương pháp sử dụng phần bù trong các bài toán đếm 

Bài 2: Phương pháp giải bài toán phân phối đồ vật 

Bài 3: Phương phap giải bài toán liên quan đến hình học.

Bài 5: Phương pháp giải bài toán phân chia tập hợp thành các tập con 

CHƯƠNG III. XÁC SUẤT 

Bài 1: Định nghĩa về xác suất cổ điển 

Bài 2: Quy tắc cộng và nhân xác suất 

Bài 3: Phương pháp sử dụng phần bù với bài toán xác suất 

Bài 4: Phương pháp đồ thị, diện tích tính xác suất 

*Chú ý. Trong từng bài giảng của mỗi chương có thể bao gồm nhiều phần; thời lượng mỗi phần (bài học) từ 45 đến 60 phút. 

HẠN SỬ DỤNG: 15/7/2016 

VIDEO HỌC THỬ

Kênh bài giảng chính thức của Vted.vn 

Xem thêm: Chương trình ưu đãi đặc biệt kỷ niệm 30/04 và 01/05 dành cho khoá học "Làm chủ Tổ hợp và xác suất"

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
350.000đ
Vted
Xem tất cả