Bài tập về biến đổi đẳng thức trong chứng minh Bất đẳng thức - bài toán cực trị


Gửi tặng các em Bài tập về Biến đổi đẳng thức trong chứng minh bất đẳng thức và bài toán cực trị phần 1 và phần 2 được trích lược từ Bài giảng trong khoá học Làm chủ Bất đẳng thức và bài toán cực trị phát hành trên Vted.vn do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp giảng dạy.

Thông tin chi tiết về khoá học các em xem tại đây: Khoá học Bất đẳng thức và bài toán cực trị  

Bài tập được tải về tại:

Phần 1: Tải về

Phần 2: Tải về 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả