Bài tập về Phương trình - Bất phương trình vô tỷ có chứa mũ và loagrit


Dành tặng các em 20 bài tập trích từ Bài giảng "Phương trình, bất phương trình vô tỷ có chứa Mũ và loagrit" trong Khoá học: Làm chủ phương trình - bất phương trình vô tỷ do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp giảng dạy tại vted.vn 

Chi tiết thêm về các bài giảng hay khác liên quan đến Phương trình - Bất phương trình vô tỷ các em xem thêm tại đây: 

Tải về Bài tập tại đây: Tải về; Đáp án: Tải về  

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả