Bài toán xác suất về trò chơi tung đồng xu nằm trong đề thi học sinh giỏi lớp 10 của Mỹ


Bài toán xác suất về trò chơi tung đồng xu nằm trong đề thi học sinh giỏi lớp 10 của Mỹ. Bạn đọc cùng theo dõi bài toán dưới đây:

>> Xem thêm Xác suất để mỗi cuốn sách Tiếng Anh luôn xếp giữa hai cuốn sách Toán đồng thời hai cuốn sách Toán T1 và T2 luôn xếp cạnh nhau

Có 8 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn và mỗi người có một đồng xu. Họ chơi một trò chơi. Theo đó, cả 8 người tung đồng xu của mình lên trong cùng một lượt. Ai có đồng xu hiện mặt ngửa sẽ phải đứng lên và ai có đồng xu hiện mặt sấp vẫn được ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng bằng

A. $\frac{31}{256}.$

B. $\frac{47}{256}.$

C. $\frac{17}{128}.$

D. $\frac{129}{256}.$

>>Xem thêm bài giảng và đề thi vận dụng và vận dụng cao tổ hợp xác suất tại khoá học sau đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2019-mon-toan-kh896337656.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả