Biện luận số điểm cực trị của hàm số dựa vào nghiệm của đạo hàm


Biện luận số điểm cực trị của hàm số dựa vào nghiệm của đạo hàm

Trích bài giảng và đề thi khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Ví dụ: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm ${f}'(x)={{x}^{2}}(x+1)({{x}^{2}}+2mx+5).$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=f(x)$ có đúng một điểm cực trị.

A. $3.$

B. $4.$

C. $6.$

D. $5.$

Lời giải chi tiết:

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả