Bộ 15 đề dự đoán Môn Toán thi TN THPT Quốc Gia 2024 do trực tiếp thầy Đặng Thành Nam biên soạn (Cập nhật 24.06.2024)


Tặng các em cùng quý thầy cô Bộ 15 đề dự đoán Môn Toán thi TN THPT Quốc Gia 2024 do trực tiếp thầy Đặng Thành Nam biên soạn:

+ 10 đề dự đoán năm 2024

+ 5 đề dự đoán năm 2023

Tất cả các đề đều có key đối chiếu.

Xem trực tuyến và tải về đề thi

Vted.vn cùng Thầy Nam Chúc tất cả các em thi tốt. Đỗ NV1!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả