Các chính sách Vted áp dụng từ ngày 12/12/2016


Các chính sách xem bài giảng và làm đề thi Online tại website Vted sẽ được áp từ ngày 12/12/2016 

(1). Số lần xem bài giảng: Mỗi video bài giảng được xem lại 10 lượt (Có thông báo đính kèm bài giảng đó)

(2). Số lần xem và làm đề thi Online là 5 lượt (Có thông báo đính kèm đề thi)

(3). Đề thi Online theo khoá học có File PDF tải về.

Vted.vn trân trọng thông báo! 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả