Cách tìm số mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm cho trước trong toạ độ không gian Oxyz


Cách tìm số mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm cho trước trong toạ độ không gian Oxyz

  • Cứ 3 điểm phân biệt cho ta một mặt phẳng
  • Với bộ 4 điểm phân biệt, đồng phẳng chỉ tạo được duy nhất một mặt phẳng.

Trích bài giảng và đề thi khoá học PRO X Luyện thi THPT Quốc Gia 2018 Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ cho các điểm $A(1;0;0),B(0;2;0),C(0;0;3),D(2;-2;0).$ Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm $O,A,B,C,D.$

A. $7.$

B. $5.$

C. $6.$

D. $10.$

Lời giải: Bằng trực quan hình vẽ có ba điểm $A,B,D$ thẳng hàng (tham khảo hình vẽ bên).

Vậy chỈ có 5 mặt phẳng là $(ABC),(OAB),(OBC),(OCA),(OCD).$

Chọn đáp án B.

Lời giải kèm hình ảnh:

Bài tập tương tự dành cho bạn đọc tự luyện:

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ cho các điểm $A(1;0;0),B(0;2;0),C(0;0;3),D(2;3;4).$ Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm $O,A,B,C,D.$

A. $7.$

B. $5.$

C. $6.$

D. $10.$

Trích bài giảng và đề thi khoá học PRO X Luyện thi THPT Quốc Gia 2018 Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả