Cách vào làm đề thi Online hoặc tải về đề thi đi kèm bài học tại Vted.vn


Làm cách nào để vào Làm đề thi Online hoặc tải về đề thi Online về dạng PDF đi kèm bài học ?

Vted.vn trả lời: Hiện tại Vted hỗ trợ học viên 3 cách vào đề thi Online theo bài học như sau:

Cách 1: Vào đề thi từ Menu Mục lục khoá học bên tay phải màn hình:

Đề thi sẽ xếp nằm dưới các Video bài giảng của bài học. Ví dụ hình ảnh dưới đây minh hoạ Bài học Hàm số luỹ thừa gồm: 3 Video bài giảng + 1 đề thi online. Đề thi này hiện thị cho học viên biết Số lượng câu hỏi của đề thi và Số lượng học viên đã Làm đề thi này. 

Cách 2: Vào đề thi từ Menu botom phía dưới mỗi Video bài giảng:

Bên dưới mỗi Video bài giảng Vted hỗ trợ Học viên các lựa chọn:

  • Bình luận giải đáp các thắc mắc về bài giảng 
  • Làm đề thi đính kèm Video bài giảng học viên đang học
  • Link Group dành cho tất cả các Vteders trao đổi học tập
  • Hỏi đáp: Hỗ trợ hỏi đáp về bài tập bất kì do học viên đăng lên hoặc giải đáp lời giải, đề thi của từng câu hỏi trong đề thi Online.

Học viên xem hình ảnh minh hoạ Bài 9: Hàm số luỹ thừa - Bài giảng phần 2 dưới đây:

Cách 3: Vào đề thi từ Trang Đề thi của Vted.vn tại địa chỉ: https://www.vted.vn/de-thi.html

Trang đề thi cho phép học viên lọc đề thi theo bài/chương/khoá học/trắc nghiệm/tự luận.

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả