Cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực năm 2016

  • Đã đăng 2016-03-05 17:07:29
  • 2.796 lượt xem
  • 0 bình luận
  • Tuyển sinh

Dân trí ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực dùng cho tuyển chọn sinh viên đại học năm 2016.


Một phòng thi đánh giá năng lực

Một phòng thi đánh giá năng lực

Theo đó, dạng thức chung đề thi là bản thiết kế xây dựng các đề thi chuẩn hóa theo hướng đánh giá các năng lực của người học làm một trong các căn cứ tuyển chọn người vào học đại học (ĐH).

Cụ thể, dạng thức chung đề thi ĐH mô tả số lượng câu hỏi, số phần trong đề thi, thời gian cho từng phần, mục tiêu đánh giá, lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực đánh giá, phương pháp chấm điểm, phương pháp làm bài và phương pháp tính điểm của đề thi.

Đề thi hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi cần thiết để người học có thể học ở bậc đại học bao gồm năng lực tư duy định tính và năng lực tư duy định lượng thông qua nội dung kiến thức thuộc chương trình Trung học phổ thông.

Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.

Đề thi có 2 phần bắt buộc và tự chọn

Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn.

Phần bắt buộc bao gồm: Tư duy định lượng, kiến thức Toán học; Tư duy định tính, kiến thức Ngữ văn.

Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: Kiến thức trong chương trình lớp 10:10%; Kiến thức trong chương trình lớp 11: 20%; Kiến thức trong chương trình lớp 12: 70%.

Phần tự chọn: Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung: Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Cơ cấu kiến thức trong phần tự chọn được phân bổ như sau:

– Kiến thức trong chương trình lớp 11: 30%

– Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian thực hiện là 195 phút.

Số lượng câu hỏi và thời gian quy định đối với từng phần được mô tả chi tiết, thí sinh xem TẠI ĐÂY

Bài thi được chấm trực tiếp trên máy

Việc làm bài được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn.

Thí sinh lần lượt làm hết phần bắt buộc, sau đó làm phần tự chọn. Bài thi hợp lệ phải làm cả phần bắt buộc và phần tự chọn (1 trong 2 nội dung tự chọn).

Bài làm của thí sinh được chấm trực tiếp trên máy bằng các phần mềm thích hợp.

Kết quả thi của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm.

Tổng điểm toàn bài là 140 điểm.

Phiếu điểm

Trong Phiếu điểm của mỗi thí sinh sẽ có các thông tin: Tổng điểm (0 – 140);

Tư duy định lượng 1: Kiến thức Toán học (0-50);

Tư duy định tính 1: Kiến thức Ngữ văn (0-50);

Khoa học Tự nhiên(0- 40) hoặc Khoa học Xã hội (0- 40).

Thí sinh lưu ý: Thí sinh không được phép ghi âm, chụp ảnh hoặc sao lưu, chia sẻ thông tin về các câu hỏi thi của đề thi dưới bất cứ hình thức nào.

Theo Báo Dân Trí

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả