Công thức thể tích hình nêm và chứng minh cùng bài toán áp dụng


Bằng cách áp dụng thể tích của vật thể trong chương tích phân (SGK Giải tích 12) ta chứng minh được thể tích của hai hình nêm dưới đây:

Chứng minh:

Bài tập áp dụng: 

>>Xem thêm bài giảng và bài tập ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019-kh633150433.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả