Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng có chung một cạnh của thập nhị diện đều


Bài viết này Vted trình bày đến bạn đọc các xác định góc giữa hai mặt phẳng kề nhau của hình thập nhị diện đều bằng phương pháp sử dụng công thức thể tích tứ diện

>>Xem thêm Tổng hợp kiến thức cần nhớ về 5 khối đa diện đều, khối tứ diện đều, khối lập phương. khối bát diện đều, khối 12 mặt đều, khối 20 mặt đều

>>Xem thêm Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và các trường hợp đặc biệt

Bài giảng và đề thi liên quan đến phương pháp này bạn đọc tham khảo tại khoá học PRO XMAX do Vted phát hành: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2019-mon-toan-kh896337656.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả