Danh sách vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi

  • Đã đăng 2016-06-28 17:29:23
  • 8.212 lượt xem
  • 0 bình luận
  • Tuyển sinh

Bút xóa và điện thoại là các vật dụng mà thí sinh không được đưa vào phòng thi. Đồ dùng như máy tính cá nhân không bộ nhớ và Atlas địa lý được mang vào, giúp các em vượt qua cửa ải lớn đầu đời.

Nguồn: Vnexpress

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả