[XMIN 2021] SỐ 23 - Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì 1 năm học 2020-2021 Sở Đăk Lăk


Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì 1 năm học 2020-2021 Sở Đăk Lăk các em nên làm!
Thầy cảm ơn em Phạm Việt Hoàng đã gửi thầy đề thi.

+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AC = a, BC = 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) là trung điểm H của BC. Cạnh bên SB tạo với mặt đáy một góc 60°. Tính thể tích V khối chóp S.ABC.
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình 9^x – 4.3^x + m – 2 = 0 có hai nghiệm thực phân biệt.
+ Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a√3. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AC sao cho HC = 2HA. Mặt bên (ABB’A’) tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ là?

Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì 1 năm học 2020-2021 Sở Đăk Lăk sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả