Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc


Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án và giải chi tiết

Đề thi này bám sát theo chương trình học và thi TN THPT nên các em dùng để ôn luyện thoải mái nhé. Đề gồm gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 30. Qua điểm $O$ cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng $\Delta $ cho trước?

A. $1.$

B. $2.$

C. $3.$

D. Vô số.

Câu 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều đường kính $AD,\text{ }O$ là trung điểm $CD,\text{ }AD=4a,\text{ }SA=SB=SO=2a.$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ và $CD$ bằng

A. $\dfrac{a}{\sqrt{7}}.$

B. $\dfrac{a\sqrt{14}}{4}.$

C. $\dfrac{2a}{\sqrt{7}}.$

D. $\dfrac{4a}{\sqrt{7}}.$

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hình chữ nhật $ABCD,$ có $A\left( -4;8 \right)$ và $C$ là điểm thuộc đường thẳng $d:2x+y+5=0.$ Gọi $M$ là điểm đối xứng với $B$ qua $C$ và $N\left( 5;-4 \right)$ là hình chiếu vuông góc của $B$ trên đường thẳng $MD.$ Hiệu số giữa hoành độ và tung độ của điểm $C$ bằng

A. $6.$

B. $8.$

C. $7.$

D. $-6.$

Câu 33. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-12{{x}^{2}}+ax+b$ đồng biến trên $\mathbb{R},$ thỏa mãn $f\left( f\left( f\left( 3 \right) \right) \right)=3$ và $f\left( f\left( f\left( f\left( 4 \right) \right) \right) \right)=4.$ Giá trị của $f\left( 7 \right)$ bằng

A. $30.$

B. $32.$

C. $31.$

D. $34.$

Câu 34. Chọn ngẫu nhiên ba số tự nhiên từ tập hợp $M=\left\{ 1;2;3;\ldots ;2022 \right\}.$ Xác suất để trong ba số được chọn không có bất cứ hai số tự nhiên nào liên tiếp là

A. $\dfrac{677040}{679057}.$

B. $\dfrac{679057}{681077}.$

C. $\dfrac{2019}{681077}.$

D. $\dfrac{1}{679057}.$

Câu 41. Cho đa giác lồi $n$ đỉnh $\left( n\ge 5,\text{ }n\in \mathbb{Z} \right)$ sao cho không có ba đường chéo nào đồng quy. Mỗi điểm được gọi là $''good''$ nếu nó là giao của hai đường chéo và điểm này không trùng với đỉnh của đa giác đã cho. Số điểm $''good''$ bằng $C_{b}^{a},$ trong đó $a,\text{ }b$ là các số nguyên dương. Giá trị của $n+a-b$ bằng

A. $2n-4.$

B. $n+4.$

C. $n+1.$

D. $4.$

Câu 42. Một nhóm bạn sáu người cùng sinh năm $2005$ ( năm $2005$ có $365$ ngày ). Xác suất để có ít nhất hai người cùng ngày tháng sinh là

A. $\dfrac{C_{365}^{6}}{{{365}^{6}}}.$

B. $\dfrac{{{365}^{6}}-C_{365}^{6}}{{{365}^{6}}}.$

C. $\dfrac{{{365}^{6}}-A_{365}^{6}}{{{365}^{6}}}.$

D. $\dfrac{A_{365}^{6}}{{{365}^{6}}}.$

Câu 48. Cho hàm số $y=f\left( x \right)=2022\ln \left( {{e}^{\dfrac{x}{2022}}}+\sqrt{e} \right).$ Giá trị của tổng ${f}'\left( 1 \right)+{f}'\left( 2 \right)+\ldots +{f}'\left( 2022 \right)$ bằng

A. $1011+\dfrac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}+1}.$

B. $\dfrac{2021}{2}+\dfrac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}+1}.$

C. $1010+\dfrac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}+1}.$

D. $\dfrac{2023}{2}+\dfrac{\sqrt{e}}{\sqrt{e}+1}.$

Câu 49. Số giá trị nguyên của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{\sqrt{m{{x}^{2}}-2\left( m+4 \right)x+m+10}}$ có đúng bốn đường tiệm cận là

A. $6.$

B. $7.$

C. $8.$

D. $5.$

Câu 50. Cho hình lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'.$ Tam giác $ABC$ vuông cân tại $A,\text{ }AB=AC=a,\text{ }A{A}'=\dfrac{a\sqrt{30}}{8}.$ Gọi $K$ là điểm thuộc cạnh $BC$ sao cho $BK=\dfrac{3}{4}BC.$ Hình chiếu vuông góc của ${A}'$ trên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ là trung điểm $H$ của $AK.$ Góc giữa hai mặt phẳng $\left( BC{C}'{B}' \right)$ và $\left( ABC \right)$ bằng

A. ${{45}^{0}}.$

B. $\arctan \dfrac{\sqrt{10}}{2}.$

C. $\arccos \sqrt{5}.$

D. $\arccos \dfrac{\sqrt{14}}{4}.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Bộ Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 (Trắc nghiệm)

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hoá

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Môn Toán lớp 12 năm học 2022 – 2023 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả