Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh


Đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 câu hỏi tự luận có nội dung như ảnh file đính kèm dưới đây:

>>Xem thêm Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 năm 2020 TP. Hồ Chí Minh kèm lời giải chi tiết

>>Xem thêm ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 12 TỈNH BẮC NINH NĂM HỌC 2020- 2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả