Đề thi học sinh giỏi Toán 9 Thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020 kèm lời giải chi tiết


Đề thi học sinh giỏi Toán 9 Thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020 gồm 5 bài thi có nội dung như ảnh đính kèm dưới đây:

>> Xem thêm Bộ Đề thi HSG Toán 9 Thành Phố Hà Nội từ năm học 1998-1999 đến năm học 2018-2019

>>Xem thêm Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 Thành Phố Hà Nội năm học 2018-2019 kèm lời giải chi tiết

>>Xem thêm Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm học 2020-2021 Tp. Hà Nội kèm lời giải chi tiết

Lời giải và bình luận các bài toán – Võ Quốc Bá Cẩn thực hiện:

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả