Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2017 đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017


Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2017 đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

Cập nhật đề thi các năm 2018 và 2019:

https://www.vted.vn/tin-tuc/vtedvn-de-thi-va-loi-giai-chi-tiet-de-thi-mon-toan-tuyen-sinh-he-ky-su-tai-nang-2018-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-4766.html

https://www.vted.vn/tin-tuc/de-thi-va-loi-giai-chi-tiet-de-thi-mon-toan-tuyen-sinh-he-ky-su-tai-nang-2019-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-4908.html

Đề thi gồm 7 câu hỏi gồm đủ kiến thức Toán 10 - Toán 11 và Toán 12 bậc THPT, có thể nói đề thi năm nay bám sát chương trình bậc phổ thông và dễ hơn đề các năm trước đó. Chi tiết về đề thi các em xem ảnh bên dưới. 

>>Xem thêm Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2017 đại học Bách Khoa Hà Nội

>>Xem thêm Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2013 đại học Bách Khoa Hà Nội

>>Xem thêm Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2018 đại học Bách Khoa Hà Nội

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT KỸ SƯ TÀI NĂNG BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2018 VÀ 2019

>> Xem thêm Thể tích của khối tứ diện có 4 đỉnh là trọng tâm các mặt của một tứ diện cho trước

>>Xem thêm Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và các trường hợp đặc biệt

>>Xem thêm Tổng hợp tất cả các công thức tính nhanh Tỷ số thể tích khối đa diện

>>Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng tính tỉ số thể tích khối đa diện thông qua các bài toán điển hình

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả