Đề thi thử Toán TN THPT năm 2022 lần 2 Trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề thi thử Toán TN THPT năm 2022 lần 2 Trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 41. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm và liên tục trên $\left[ 0;\dfrac{\pi }{2} \right]$ thỏa mãn $f\left( x \right)={f}'\left( x \right)-2\cos x.$ Biết $f\left( \dfrac{\pi }{2} \right)=1,$ tính giá trị $f\left( \dfrac{\pi }{6} \right).$

A. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}.$

B. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}.$

C. $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}.$

D. $0.$

Câu 42. Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB=2a.$ Gọi $E,F$ lần lượt là trung điểm $SC,SD,$ hai mặt phẳng
$\left( AEF \right)$ và $\left( SCD \right)$ vuông góc với nhau. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\dfrac{4{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}.$

B. $4{{a}^{3}}\sqrt{3}.$

C. $\dfrac{8{{a}^{3}}}{3}.$

D. $\dfrac{4{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$

Câu 43. Trên tập số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}+2\left( m+3 \right)z+16m=0$ ($m$ là tham số thực ). Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của $m$ để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}}+1 \right|=\left| {{z}_{2}}+1 \right|.$ Tính tổng các phần tử của $S.$

A. $32.$

B. $33.$

C. $35.$

D. $30.$

Câu 44. Cho một hình nón đỉnh $S$ có đáy là hình tròn tâm $O,$ bán kính $r=\sqrt{5}$ và góc ở đỉnh bằng $2\alpha $ với $\sin \alpha =\dfrac{2}{3}.$ Mặt phẳng $\left( P \right)$ vuông góc với $SO$ tại $H$ và cắt hình nón theo đường tròn $\left( C \right)$ tâm $H.$ Gọi $V$ là thể tích khối nón đỉnh $O$ và đường tròn đáy là $\left( C \right).$ Biết $V$ đạt giá trị lớn nhất khi $SH=\dfrac{a}{b}$ với $a,b\in {{\mathbb{N}}^{*}}$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $T={{a}^{2}}+2{{b}^{2}}.$

A. $21.$

B. $43.$

C. $32.$

D. $12.$


Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)


Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: Đề Khảo sát chất lượng Môn Toán lần 3 năm 2022 Trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả