Đề thi trắc nghiệm cơ bản về xác suất - Vận dụng định nghĩa cổ điển của xác suất (Thầy Đặng Thành Nam)


         Đề thi trắc nghiệm cơ bản về xác suất - Vận dụng định nghĩa cổ điển của xác suất (Thầy Đặng Thành Nam)

Tài liệu được trích lược một phần trong khoá học Bám sát toàn diện chương trình toán lớp 11 do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp giảng dạy tại vted.vn

Các em có thể xem trực tiếp tài liệu tại đây hoặc tải về bản PDF ở cuối bài viết

 

Các em tải về bản PDF tại đây: Links tải về 

Các em xem bản đầy đủ của đề thi gồm 50 trong khoá bám sát toán lớp 11

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả