Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2019 đại học Bách Khoa Hà Nội


Dưới đây là Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2019 đại học Bách Khoa Hà Nội

Kì thi Môn Toán diễn ra vào ngày 19/8/2019 

>>Xem thêm Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2018 đại học Bách Khoa Hà Nội

>>Xem thêm Đề thi môn Toán tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2017 đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

 

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT KỸ SƯ TÀI NĂNG BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2018 VÀ 2019

Bạn đọc tìm hiểu thêm đề thi Môn Vật lí và Môn Hoá học bên dưới đây:

Đề thi môn Vật lí tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2019 đại học Bách Khoa Hà Nội

Đề thi môn Hoá Học tuyển sinh Hệ Kỹ sư tài năng 2019 đại học Bách Khoa Hà Nội

>> Xem thêm Thể tích của khối tứ diện có 4 đỉnh là trọng tâm các mặt của một tứ diện cho trước

>>Xem thêm Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và các trường hợp đặc biệt

>>Xem thêm Tổng hợp tất cả các công thức tính nhanh Tỷ số thể tích khối đa diện

>>Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng tính tỉ số thể tích khối đa diện thông qua các bài toán điển hình

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả