Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Kim Liên Hà Nội lần 2 mã đề 002 


Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Kim Liên Hà Nội lần 2 mã đề 002 Đề và đáp án chi tiết Vted.vn sẽ cập nhật ở bài viết này. Bạn đọc có thể xem thêm các đề thi khác kèm lời giải chi tiết một số câu trong các đề trường THPT Chuyên 

Xem thêm bài giảng và đề thi vận dụng cao cấp số cộng và cấp số nhân tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

>>Đề thi và lời giải chi tiết Khảo sát THPT Quốc Gia 2018 môn Toán sở giáo dục Thành phố Hà Nội 

>>Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 Toán lần 4 Trường THPT Chuyên Thái Bình có đáp án chi tiết một số câu khó

>>Đề thi lời giải một số câu hỏi nhóm vận dụng và vận dụng cao Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên HN lần 2 năm 2017 - 2018

>>Đề thi KSCL môn Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2 mã đề 202

>>Khoá Luyện đề PRO XPLUS Toán 2018 chuẩn cấu trúc Bộ công bố tại Vted.vn

>>Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Trường THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An lần 1

>>Đề thi và đáp án cùng lời giải chi tiết THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An lần 2

>>Đề và lời giải chi tiết Đề Tham khảo THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán Lần 1 của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh

XEM TRỰC TUYẾN

Câu 46: Cho dãy số $({{u}_{n}})$ thoả mãn ${{e}^{{{u}_{18}}}}+5\sqrt{{{e}^{{{u}_{18}}}}-{{e}^{4{{u}_{1}}}}}={{e}^{4{{u}_{1}}}}$ và ${{u}_{n+1}}={{u}_{n}}+3,\forall n\ge 1.$ Giá trị lớn nhất của $n$ để ${{\log }_{3}}{{u}_{n}}<\ln 2018$ bằng

A. $1420.$

B. $1419.$

C. $1417.$

D. $1418.$

Lời giải chi tiết: Có ${{u}_{n}}={{u}_{1}}+3(n-1)\Rightarrow {{u}_{18}}={{u}_{1}}+51.$

Phương trình giả thiết tương đương với: ${{e}^{{{u}_{18}}}}-{{e}^{4{{u}_{1}}}}+5\sqrt{{{e}^{{{u}_{18}}}}-{{e}^{4{{u}_{1}}}}}=0\Leftrightarrow {{e}^{{{u}_{18}}}}-{{e}^{4{{u}_{1}}}}=0\Leftrightarrow {{u}_{18}}=4{{u}_{1}}.$

Do đó ${{u}_{1}}+51=4{{u}_{1}}\Leftrightarrow {{u}_{1}}=17\Rightarrow {{u}_{n}}=17+3(n-1)=3n+14.$

Vậy ${{\log }_{3}}(3n+14)<\ln 2018\Leftrightarrow 3n+14<{{3}^{\ln 2018}}\Leftrightarrow n<\frac{{{3}^{\ln 2018}}-14}{3}\approx 1419,975.$

Chọn đáp án B.

Câu 50.Xét các số phức $z=a+bi(a,b\in \mathbb{R})$ thoả mãn $\left| z-3-2i \right|=2.$ Tính $a+b$ khi biểu thức $P=\left| z+1-2i \right|+2\left| z-2-5i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $4+\sqrt{3}.$

B. $2+\sqrt{3}.$

C. $4-\sqrt{3}.$

D. $3.$

Xem thêm bài giảng và đề thi vận dụng cao MIN-MAX Số phức tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả