Đề và đáp án chi tiết đề thử nghiệm, đề minh hoạ THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 do bộ giáo dục và đào tạo phát hành ngày 20/1/2017


Ngày 20/1/2017, Bộ giáo dục và đào tạo công bố đề thi thử nghiệm kì thi THPT Quốc gia môn Toán sau đề minh hoạ Toán đã phát hành trước đó. Tương tự đề minh hoạ bộ công cố trước đó, cấu trúc đề thử nghiệm Toán gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đề cập tới toàn bộ các kiến thức có trong chương trình sách giáo khoa cơ bản lớp 12. 

Có thể nhận xét là đề thi thử nghiệm có độ khó nâng cao hơn có tính phân loại học sinh so với đề minh hoạ mà bộ công bố trước đó, phân tích và bình luận chi tiết về đề thi này các em cập nhật cuối bài viết vào ngày 21/1/2017 do vted thực hiện kết hợp với thầy Đặng Thành Nam. 

CHỮA CHI TIẾT BẰNG VIDEO

 

Các em xem chi tiết về đề thi tại đây hoặc tải về bản pdf cuối bài viết 

TẢI ĐỀ BẢN PDF 

LỜI GIẢI CHI TIẾT CHO ĐỀ THỬ NGHIỆM MÔN TOÁN 2017 SẼ ĐƯỢC VTED PHÁT HÀNH NGÀY 21/1/2017 TẠI ĐÂY: 

http://vted.vn/khoa-hoc/xem/luyen-de-thi-thpt-quoc-gia-2016-mon-toan-kh362893300.html

 

TẢI VỀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BẢN PDF 

 

Xem trực tiếp tại website hoặc tải về bản pdf 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả