Định lý diện tích hình chiếu trong các bài toán tính thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng


Định lý diện tích hình chiếu trong các bài toán tính thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim

có thấy gì đâu ạ

 

0
Vted
Xem tất cả