Giải đáp học sinh - Diện tích hình phẳng nhỏ nhất giới hạn bởi parabol và đường thẳng - Thầy Đặng Thành Nam


Trong bài viết này, Vted Giải đáp học sinh - Diện tích hình phẳng nhỏ nhất giới hạn bởi parabol và đường thẳng - Thầy Đặng Thành Nam. Dạng toán này, thuộc chương trình Diện tích, thể tích có chứa tham số sử dụng tích phân đã được trình bày trong khoá học Tư duy giải toán trắc nghiệm tại link: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Nội dung bài toán như sau: 

Với $m$ là tham số thực thay đổi, hỏi diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y={{x}^{2}}+1$ và đường thẳng $y=mx+2$ nhỏ nhất là ?

A. $\frac{64}{9}.$

B. $\frac{8}{3}.$

C. $\frac{16}{3}.$

D. $\frac{4}{3}.$ .

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim

Giải thích cho e chỗ S= với ạ. ( Chỗ dấu = thứ 2). Sao lại - v ạ

0
Vted
Xem tất cả