Giải tích lớp 11 - Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và phương pháp tính giới hạn của hàm số


Giải tích lớp 11 - Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và phương pháp tính giới hạn của hàm số.

File tài liệu này gồm lý thuyết được hệ thống lại kèm phương pháp giải sơ lược cho từng dạng toán, giới hạn xác đinh, giới hạn 0/0, ∞/∞,...cùng tính chất liên tục của hàm số các em học sinh lớp 11 có thể tham khảo trong quá trình học.

Các bài giảng chuyên sâu về giới hạn của hàm số, tính chất liên tục của hàm số các em có thể tìm hiểu chi tiết ở khoá học BÁM SÁT TOÁN 11

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả