Kỷ yếu toán sinh viên toàn quốc năm 2016


          Gửi các em và thầy cô bản PDF Kỷ yếu toán sinh viên toàn quốc năm 2016 (Lần thứ 24) được tổ chức tại Quy Nhơn. Cuốn kỷ yếu gồm 166 trang các em có thể tham khảo chuẩn bị cho kì thi Olympic toán sinh viên cấp trường cũng như ôn tập cho kì thi toán sinh viên toàn quốc các năm tiếp theo.

Tải về bản PDF tại đây: Tải về 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả